De indre og ydre landskaber

Jeg fotograferer ikke for at fastholde eller gengive noget, jeg har set. Jeg er alene optaget af de følelser, der opstår når det ydre og indre mødes.

Jeg søger ikke, jeg møder - og min billeder er er et udtryk for øjeblikkets indtryk. For de følelser mødet mellem landskab, natur, krop og sjæl udløser - og forløser.

Mine fotografier kan betragtes som universelle sindbilleder - fremkaldt i samspillet mellem naturens kraft og de erindringsbilleder, vi gennem livet har lagret i vores indre.