De indre og ydre landskaber

 ”Jeg fotograferer ikke for at fastholde eller gengive noget, jeg har set. Jeg er alene optaget af de følelser, der opstår, når det ydre og det indre mødes. Af de følelser som mødet mellem landskab, rum og menneske udløser og forløser. Mine fotografier kan betragtes som universelle sindbilleder – optagelser fremkaldt gennem de erindringsrum, der gennem livet har lagret sig i vores indre.” 

Britta Egebjerg