NY FOTOPOETISK BOG!

Sindets billeder. Sjælens spejl.

"...Egebjergs landskabsfotos afspejler hendes optagethed af vores omgivelser og bærer mindelser om landskabsfotos af Kirsten Klein (f. 1945), der konsekvent har skildret landskaber præget af årstidens gang, døgnets skiftende belysning og vejrets omskiftelighed. Mens Klein opdyrker det dramatiske, er Egebjergs fotos mere poetiske, men den stærke følsomhed har de tilfælles... Egebjergs tilgang til motiverne er måske udtryk for en særlig kvindelig synsmåde. Tilgangen til det nære, det små og det stille har ofte været kvindelige kunstneres kendetegn. Det fælles menneskelige, men også identitet og den kollektive bevidsthed er et særkende i dette udtryk". 

Nina Damsgaard, Mag.art, forhenværende leder af Vejle Kunstmuseum / Fra tekst i bogen "Flydende kyster"

 

Bogen kan købes/besilles via landets boghandlere

- eller ved henvendelse til Britta.egebjerg@gmail.com

SALG AF FOTOGRAFIERNE FRA "FLYDENDE KYSTER" 

NU sælges fotografierne fra "Flydende kyster". Alle som unika værker.

Se mere HER